กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกซักซ้อม – แผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2563

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกซักซ้อม – แผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2563 และตรวจเยี่ยมรับฟังการบรรยายการฝึกของผู้ที่เข้ารับการฝึก พร้อมให้ข้อชี้แนะหน่วยต่างๆ ที่เข้ารับการฝึกซักซ้อม – แผนป้องกันประเทศฯ ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม Command Operations Center (COC) สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More