กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

     คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 เปิดกิจกรรมจิตอาสาฯ “เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ในการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ พัฒนาตลาดน้ำราชมงคลสุรินทร์ ชุมชนเทศบาลอนุสรณ์ 1 ,2 และได้ประกอบอาหารสำหรับแจกจ่ายผู้ที่เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์ หลังจากนั้นได้มอบรถเข็น (วีลแชร์) ให้กับผู้พิการที่ทางมณฑลทหารบกที่ 26 เล็งเห็นถึงความเร่งด่วนในการช่วยเหลือในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพล และประชาชนในพื้นที่เพื่อแบ่งเบาภาระในการครองชีพด้วย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More