กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการปฐมนิเทศและให้แนวทางการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของกองทัพภาคที่ 2

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการปฐมนิเทศและให้แนวทางการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของกองทัพภาคที่ 2 เพื่อให้ผู้บังคับหน่วยระดับกองพันขึ้นไปหรือเทียบเท่า และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ได้รับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ในการลงพื้นที่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนสถาบัน โดยได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ให้กับกำลังพลในชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ทั้ง 61 ชุด กำลังพลรวม 466 นาย แบ่งเป็น ชุดวิทยากรขุนศึก, ชุดวิทยากรขุนภักดี และ ชุดวิทยากรขุนอาสา ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More