ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการปฐมนิเทศและให้แนวทางการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของกองทัพภาคที่ 2

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการปฐมนิเทศและให้แนวทางการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของกองทัพภาคที่ 2 เพื่อให้ผู้บังคับหน่วยระดับกองพันขึ้นไปหรือเทียบเท่า และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ได้รับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ในการลงพื้นที่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนสถาบัน โดยได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ให้กับกำลังพลในชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ทั้ง 61 ชุด กำลังพลรวม 466 นาย แบ่งเป็น ชุดวิทยากรขุนศึก, ชุดวิทยากรขุนภักดี และ ชุดวิทยากรขุนอาสา ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 5
Views Today : 727
Views Yesterday : 320
Views Last 30 days : 8133
Total views : 442741