กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ทอดกฐินสมทบทุนสร้างพระธาตุเจดีย์ศรีเมืองช้าง จังหวัดสุรินทร์

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการ คหบดี กำลังพล และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทอดกฐินสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนสร้าง พระธาตุเจดีย์ศรีเมืองช้าง โดยมียอดเงินจำนวนกว่า 428,473 บาท ณ วัดกลางสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More