กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

     วันนี้(19 มิถุนายน 2561) เวลา 09000 พล.ต.ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี อาทิ มทบ.24, ร.13 พัน.1, ร.13 พัน.2, ร.13 พัน.3 ที่ลานพื้นแข็งหลังสโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคม และ สโมสร ร.13 พัน.1 อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยได้พบปะทหารใหม่และกล่าวว่า ทหารใหม่ ถือเป็นกำลังสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนหน่วยให้บรรลุภารกิจของกองทัพ และการที่ได้มาเป็นทหารจะทำให้เป็นคนที่มีระเบียบวินัย มีร่างกายที่เข้มแข็ง จะได้รับการฝึกอบรมทั้งวิชาทหารและวิชาทั่วไป สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ทั้งปัจจุบันและปลดประจำการแล้ว และขอให้มีความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ชาติ และตั้งใจรับการฝึกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถตามลำดับต่อไป

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More