กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

       พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดการอบรม การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียน การสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ คณะครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กำลังพลในพื้นที่เข้ารับการอบรม ซึ่งได้จัดมาโดยต่อเนื่องในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More