กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 และผู้บังคับกองพลน้อยชุดรบทหารราบที่ 2 ตรวจการฝึกแลกเปลี่ยนของกองกำลังทางบกผสม คอบร้าโกลด์ 2018

     พ.อ.แอนโทนี่ ลูโก้ ผู้บังคับกองพลน้อยชุดรบทหารราบที่ 2 กองพลทหารราบที่ 25 ได้เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 จากนั้น ได้ร่วมเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกแลกเปลี่ยนของกองกำลังทางบกผสม คอบร้าโกลด์ 2018 ณ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในวันนี้เป็นการฝึกดำรงชีพในป่าเผชิญหน้ากับคอบร้าโกลด์แห่งสันติภาพตัวจริง การฝึกทางยุทธวิธีของหน่วยทหารขนาดเล็กในการลาดตระเวนและตรวจค้น การฝึกแลกเปลี่ยนเทคนิคการรบในอาคาร การฝึกดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริงประกอบการเคลื่อนที่ ซึ่งกำลังพลทั้งสองชาติสามารถการปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้เป็นอย่างดี

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More