ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ประดับเครื่องหมายทหารทรหด ให้กับผู้ผ่านการทดสอบการปฏิบัติของหน่วยทหารขนาดเล็กที่มีขีดความสามารถพิเศษ

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ประดับเครื่องหมายทหารทรหด ให้กับผู้ผ่านการทดสอบการปฏิบัติของหน่วยทหารขนาดเล็กที่มีขีดความสามารถพิเศษ มีความทรหดอดทน มีสติปัญญา เชี่ยวชาญในการใช้อาวุธ มีความแข็งแกร่งทั้งทางร่างกาย และจิตใจเหนือคนทั่วไป จำนวน 44 ชุดปฏิบัติการ โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้ดำเนินการทดสอบทดสอบความแข็งแรงทางด้านร่างกาย และจิตใจของกำลังพลตลอดจนความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธี ภายใต้สถานการณ์ที่กดดันอย่างหนักตลอด 72 ชม.โดยไม่มีการส่งกำลังบำรุง ซึ่งแต่ละชุดต้องสามารถปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จทันตามเวลาที่กำหนด เพื่อหล่อหลอมให้เป็นสุดยอดกำลังพลที่พร้อม เข้าทำการรบหรือปฏิบัติภารกิจในทุกรูปแบบ ได้ทันทีใน ทุกกาล และทุกเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุดปฏิบัติการของ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ซึ่งมี ร.ต.ภราดา หัตถปะนิตย์ เป็นหัวหน้าชุดมีผลการทดสอบเป็นลำดับที่ 1 และกำลังที่มีผลการทดสอบยอดเยี่ยมได้แก่ ส.ท.จักรวาล โพระกัน จาก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 มีพิธีประดับเครื่องหมาย ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงชัย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

 

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 5
Views Today : 681
Views Yesterday : 320
Views Last 30 days : 8087
Total views : 442695