ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

[ยกเลิก] ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการจัดตั้งกองพลทหารม้าที่ ๓ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

[ยกเลิก] ประกาศ

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ จะดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการจัดตั้งกองพลทหารม้าที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณกองบังคับการและกองร้อยกองบังคับการกองพลทหารม้าที่ ๓ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ กรมทหารช่างที่ ๒ ดำเนินการจำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (รายการละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

     ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ในครั้งนี้  เป็นเงิน ๖,๐๓๐,๖๙๑ บาท (หกล้านสามหมื่นหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ดาวโหลด

3. ลงประกาศ งาน พล.ม.3 ปี 61

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 8
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5930
Total views : 452220