ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

[ยกเลิก] ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการจัดตั้ง ปรับปรุงและขยายหน่วย โครงการปรับปรุงถนนภายในหน่วย ของ กองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

[ยกเลิก] ประกาศ

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการจัดตั้ง ปรับปรุงและขยายหน่วย โครงการปรับปรุง
ถนนภายในหน่วย ของ กองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
——————————–

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการจัดตั้ง  ปรับปรุงและขยายหน่วย โครงการปรับปรุงถนนภายในหน่วย ของ กองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓, กองพันทหารช่างที่ ๖ กองพลทหารราบที่ ๖,กองพันทหารช่างที่ ๒๐๑ กรมทหารช่างที่ ๒ และ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ กรมทหารช่างที่ ๒ ดำเนินการจำนวน ๕๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายการละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

     ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน  ๙,๙๓๓,๐๘๒ บาท (เก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันแปดสิบสองบาทถ้วน)

ดาวโหลด

1. ลงประกาศ งานถนน 61

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 4
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5926
Total views : 452216