ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างโรงนอนทหาร 90 คน และงานก่อสร้างห้องน้ำ– ห้องส้วมทหาร ของ กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างโรงนอนทหาร 90 คน
และงานก่อสร้างห้องน้ำ– ห้องส้วมทหาร ของ กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22
กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ กองทัพภาคที่ ๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
——————————–

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานโครงการโครงการงานก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งานของ กองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖1 งานก่อสร้างโรงนอนทหาร 90 คน และงานก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วมทหาร ของ กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๒๐2 กรมทหารช่างที่ ๒ ดำเนินการ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e – bidding) (รายการละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

     ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ในครั้งนี้  เป็นเงิน 2,485,400 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ดาวโหลด

1. งานครุภัณฑ์อาคาร พัน.สบร.22 บชร.2 ปี 61

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 4
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5926
Total views : 452216