ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการจัดตั้งกองพลทหารม้าที่ ๓ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการจัดตั้งกองพลทหารม้าที่ ๓
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
——————————–

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ จะดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการจัดตั้งกองพลทหารม้าที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณกองบังคับการและกองร้อยกองบังคับการกองพลทหารม้าที่ ๓ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ กรมทหารช่างที่ ๒ ดำเนินการจำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (รายการละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

     ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ในครั้งนี้ เป็นเงิน ๖,๐๓๐,๖๙๑ บาท (หกล้านสามหมื่นหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ดาวโหลด

4. งาน พล.ม.3 แบบร่างประกาศ พรบ.60 งานปี 61

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 2 6
Views Today : 260
Views Yesterday : 30
Views Last 30 days : 6195
Total views : 444903