ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 ประกาศ กองทัพภาคที่ 2 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนภายใน โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ ๒๕

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนภายใน โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลด ประกาศ
ดาวโหลด บัญชีรายละเอียดงานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนภายในโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ดาวโหลด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ดาวโหลด บัญชีรายละเอียดความต้องการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนภายใน

1. ประกาศ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 424
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5389
Total views : 447083