กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เปิดอบรมเทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนวใหม่ ตามโครงการ “ทหารไทย หัวใจ PR”

พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2  เป็นประธานในการเปิดอบรมเทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนวใหม่ ตามโครงการ “ทหารไทยหัวใจ PR”  มุ่งสู่การประชาสัมพันธ์ทางเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำตามสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในภาวะปัจจุบัน

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More