กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร กองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๐

     พลโท วิชัย  แชจอหอ  แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร   กองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ           และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบขั้นตอนวิธีการต่างๆ ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ     ที่ถูกต้อง ซึ่งมีผู้เข้ารับการปฐมนิเทศฯ ๓๐๘ นาย ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More