กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เป็นประธานมอบใบประกาศตามโครงการ “ความร่วมมือพัฒนาศักยภาพกำลังพลกองทัพภาคที่ 2 (รุ่นที่ 1)

พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2  เป็นประธานมอบใบประกาศตามโครงการ “ความร่วมมือพัฒนาศักยภาพกำลังพลกองทัพภาคที่ 2 (รุ่นที่ 1) โดยมีวิทยาลัยศิลปหัตกรรมกรุงเทพ เป็นองค์กรดำเนินการฝึกอบรม

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More