กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สักการะพระธาตุพนม ดูแนวทางการขึ้นทะเบียนมรดกโลก และประชุม กอร.กลุ่มจังหวัดอีสาน

     พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สักการะพระธาตุพนม ดูแนวทางการขึ้นทะเบียนมรดกโลก และประชุม กอร.กลุ่มจังหวัดอีสาน โดยมี พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ร่วมประชุมเพื่อหารือเขตการพัฒนาพื้นที่อีสานแถบลุ่มน้ำโขง ณ หัองประชุมนาคราช มหาวิทยาลัยนครพนม

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More