กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เสนาธิการ กองทัพภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ พลตรี ชัชพีรวิทย์ เรนวาลี หัวหน้าผู้ตรวจฯ และคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก

     พลตรี สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสนาธิการ กองทัพภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ พลตรี ชัชพีรวิทย์ เรนวาลี หัวหน้าผู้ตรวจฯ และคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชนกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๒ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More