กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีการจัดกิจกรรมรวมพลังและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เป็นประธานพิธีการจัดกิจกรรมรวมพลังและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More