กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กอ.รมน.จว.นครราชสีมา จัดประชุมขับเคลื่อนแผนงานการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบาย

     กองทัพภาคที่ ๒ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมขับเคลื่อนแผนงานการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบาย จึงได้เชิญกลุ่มนักการเมืองร่วมหารือในประเด็น การสร้างความสามัคคีปรองดองของกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ซึ่งนำมาเป็นคำถามสำหรับใช้ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพรรคการเมือง, กลุ่มการเมือง และภาคส่วนต่างๆ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฯ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More