กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐

     พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ ๒ ร่วมพิธีฯ ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๓ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More