ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยกองพลพัฒนาที่ ๒

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยกองพลพัฒนาที่ ๒ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา และรับทราบแผนการปฏิบัติงานในด้านแผนการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วย, คลังสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ, การเตรียมกำลังกองร้อยที่ ๒,การเตรียมการช่วยเหลือประชาชน, การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ และตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย โดยมี พันเอก วรชัย คุณกมุท รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๒ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 423
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5388
Total views : 447082