ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ ๒ ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน

     กองทัพภาคที่ ๒/ศูนย์บรรเทาและป้องกันสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๒ ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดย พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ได้กรุณาสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาและป้องกันสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๒ จำนวน ๑๓ หน่วย จัดตั้งจุดบริการและช่วยเหลือประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งสิ้น ๒๓ จุด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ ๒ ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน จำนวน ๒ จุด ๑.จุดบริการประชาชนหน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลไชยมงคล (หน่วยรับผิดชอบ กองพลพัฒนาที่ ๒) ๒.จุดบริการประชาชนบริเวณ ถนนมิตรภาพ (เลี่ยงเมือง) ตรงข้ามศาลปกครอง (หน่วยรับผิดชอบ มณฑลทหารบกที่ ๒๑) อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 2 6
Views Today : 262
Views Yesterday : 30
Views Last 30 days : 6197
Total views : 444905