ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมทีมยิงปืนทางยุทธวิธีของกองทัพภาคที่ ๒

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมทีมยิงปืนทางยุทธวิธีของกองทัพภาคที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมยิงปืน จากกองพลทหารราบที่ ๖ โดย กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๓ เป็นหน่วยรับผิดชอบในการเตรียมทีมยิงปืนทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ ๒ ซึ่งปัจจุบันได้ทำการคัดเลือกนักยิงปืนและเก็บตัวฝึกซ้อมตามแผนการเตรียมทีมฯ และจะทำการทดสอบเพื่อคัดตัวจริงและตัวสำรองในห้วงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เข้าร่วมการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีภายในกองทัพบก ในห้วง ๖ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สนามยิงปืนทราบระยะ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 2 6
Views Today : 257
Views Yesterday : 30
Views Last 30 days : 6192
Total views : 444900