ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓,กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๒ และ กรมทหารช่างที่ ๒๐๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการกำลังพล และครอบครัว โดยมีคณะนายทหารและผู้บังคับหน่วยให้การต้อนรับ บรรยายสรุปผลการดำเนิการ ผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา และนำตรวจเยี่ยมในพื้นที่ต่างๆ ของหน่วยในพื้นที่ อำเภอเมืองฯ จังหวันครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 2 6
Views Today : 262
Views Yesterday : 30
Views Last 30 days : 6197
Total views : 444905