ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศร่างขอบเขตงาน จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจัดทำสนามฝึกดำเนินการกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ของ ทภ.2 งานก่อสร้างสนามฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ของ ทภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยใช้กำลังพล และเครื่องมือช่างของ ช.2 พัน.201 ดำเนินการก่อสร้าง

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 2
Views Today : 112
Views Yesterday : 114
Views Last 30 days : 8237
Total views : 414860