ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศร่างขอบเขตงาน งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการจัดทำสนามยิงปืน ระยะที่ 2 งานก่อสร้างสนามยิงปืน ๑,๐๐๐ นิ้ว (ในเมือง) ของหน่วย มทบ.26 ประจำปีงบประมาณ 256๖ ให้กับ ช.๒ พัน.๒๐๑ ดำเนินการ

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 2
Views Today : 110
Views Yesterday : 114
Views Last 30 days : 8235
Total views : 414858