ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนามวลชนเพื่อขยายผลและเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อความมั่นคง ประจำปี 2566

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนามวลชนเพื่อขยายผลและเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อความมั่นคง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และพร้อมสนับสนุนช่วยเหลืองานด้านความมั่นคงในพื้นที่ต่อไป ซึ่งดำเนินการจัดขึ้นโดย กกร.ทภ.2/มท.กอ.รมน.ภาค 2 ณ.ห้องสีมาธานีบอลรูม-เอ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 0
Views Today : 168
Views Yesterday : 226
Views Last 30 days : 6958
Total views : 446279