ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน นำกำลังพล และครอบครัว จำนวน 150 คน ร่วมฟังธรรมไหว้พระสวดมนต์และปฏิบัติธรรม

      พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน นำกำลังพล และครอบครัว จำนวน 150 คน ร่วมฟังธรรมไหว้พระสวดมนต์และปฏิบัติธรรม เพื่อปลูกฝังศีลธรรมทำอันดีงามแก่กำลังพลและครอบครัวเป็นข้อปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนที่ดี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและปฎิบัติภารกิจหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับนโยบายปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการทางทหารกองทัพบกด้านการพัฒนาคุณธรรม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 6 2 4
Views Today : 15
Views Yesterday : 682
Views Last 30 days : 5986
Total views : 259112