ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่ กองกำลังสุรนารี

ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่ กองกำลังสุรนารี
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดน ในพื้นที่ กกล.สุรนารี โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ,พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี, พันเอก ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี(1), พันเอก ปิยะวัฒน์ สุประการ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี(2),พ.อ.จิรัฏฐ์ ช่วงฉ่ำ เสนาธิการกองกำลังสุรนารี และผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
โดย ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมคณะ เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬานานาชาติ อบต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชราชธานี หลังจากนั้นเดินทางโดยรถยนต์ไปยัง ฐานปฏิบัติการอนุพงศ์ สักการะอนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ วางพวงมาลาอนุสรณ์เกียรติภูมิ พันตรี อนุพงศ์ บุญญะประทีป หลังจากนั้นเดินทางไปยัง ฐานจุดตรวจเนิน 500 วางพวงมาลาสักการะ อนุสรณ์เกียรติภูมิ จ่าสิบเอก สมชาย แก้วประดิษฐ์ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ หลังจากนั้นคณะเดินทางไปยัง สนามกีฬานานาชาติ อบต.โดมประดิษฐ์ ได้มอบจักรยาน ตามโครงการ “Army Bike จักรยาน สานฝัน ปันสุข”, มอบกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์, คุกกี้ เสื้อเด็กและ ถุงยังชีพ เพื่อการศึกษา ให้กับ เด็กนักเรียน จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายเเดนบ้านค้อ เเละ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตะเวนชายเเดนบ้านหนองบัวพัฒนา พร้อมทั้งได้มอบเงินสนับสนุน โครงการอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเเปดอุ้ม จากนั้นคณะฯ เดินทางโดย เฮลิคอปเตอร์ เพื่อตรวจภูมิประเทศ ทางอากาศ บริเวณพื้นที่รวงผึ้ง ต่อไป
จากนั้น ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดน ในพื้นที่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ไปยัง อบต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี หลังจากนั้น เดินทางโดยรถยนต์ไปยังฐานปฏิบัติการภูมดง่าม รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งพบปะ และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล หลังจากนั้นคณะฯ เดินทางโดยรถยนต์ไปยัง อบต.ช่องเม็ก ได้มอบจักรยานตามโครงการ “Army Bike จักรยาน สานฝัน ปันสุข”, มอบกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์, คุกกี้, เสื้อเด็ก, ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา ให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแก่งศรีโคตร, โรงเรียนเบ็ตตี้ ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมทั้งได้มอบเงินสนับสนุน โครงการอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าอินทร์แปลง จบภารกิจ คณะเดินทางโดยเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ไปยัง ท่าอากาศยานกองบิน 21 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และเดินทางกลับ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 1
Views Today : 121
Views Yesterday : 427
Views Last 30 days : 5779
Total views : 451890