ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมหน่วย

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ได้ให้การต้อนรับ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกและคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ การมอบนโยบายข้อเน้นย้ำในการฝึกต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ การชมสาธิตนวัตกรรม และได้กรุณามอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่
จากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมบ้านพักภายในหน่วยเพื่อพบปะกำลังพลและครอบครัว รวมถึงการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กเล็กให้กับบุตรของกำลังพล โดยมี พันเอกบุญเสริม บุญบำรุง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 และ พันโทภาณุวัฒน์ เหล็กยัง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ให้การต้อนรับ

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 6 2 2
Views Today : 111
Views Yesterday : 211
Views Last 30 days : 5363
Total views : 258368