ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

รอง มทภ.2 (2) ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำด้านส่งกำลังบำรุง

[ รอง มทภ.2 (2) ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำด้านส่งกำลังบำรุง ]
ร.8 พัน.3 : พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ รอง มทภ.2 (2) พร้อมคณะตรวจ ทำการตรวจ คลังอาวุธ คลังสื่อสาร คลังอาภรณ์ภัณฑ์ คลัง สป.3 และ สป.5 เพื่อเป็นการตรวจระบบทางการส่งกำลังบำรุงในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการสูญหาย การรั่วไหลของ อาวุธยุทโธปกรณ์ และเป็นการเข้มงวดมาตรการต่ออาวุธและยุทโธปกรณ์

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 2 9
Views Today : 107
Views Yesterday : 602
Views Last 30 days : 6994
Total views : 445992