ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ ทภ.2 เยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคง

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ทางด้านจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร ในห้วงวันที่ 10-11 กรกฏาคม 2526 โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ พร้อมได้เยี่ยมให้กำลังใจหน่วยฝึกทหารใหม่ ของหน่วยขึ้นตรง กองพลทหารราบที่ 6 มอบนโยบายในการฝึก ให้คำแนะนำในการทำหน้าที่ด้านความมั่นคง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ ที่ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติควบคู่กับการช่วยเหลือประชาชนต่อไป
ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวกับทหารใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ว่า “ในนามกองทัพบกขอขอบคุณทหารใหม่ ที่ได้เสียสละเข้ามารับใช้ประเทศชาติ ไม่ว่าจะสมัครใจ หรือผ่านการคัดเลือกเข้ามา ถือว่าทุกคนเป็นผู้เสียสละ ตั้งใจมาทำหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยตามกฎหมาย ในการรับใช้ประเทศชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญ การเป็นทหารนั้น มีบทบาทหน้าที่หลัก คือปกป้องประเทศชาติจากภัยอันตราย รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ให้ประชาชนในประเทศอยู่อย่างสงบสุข ต้องเฝ้าระวังแนวชายแดน โดยเฉพาะภารกิจสกัดกั้นยาเสพติด เพื่อไม่ให้สิ่งผิดกฎหมาย สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่บ้านเราก็คือประเทศไทย นอกจากนั้นแล้วเรายังมีหน้าที่ในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องของเราในยามประสบภัยพิบัติ การเข้ามาเป็นทหาร จะถูกสร้างให้มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่แล้ว และสร้างให้เป็นผู้เสียสละ เป็นลูกผู้ชายทำให้คนอื่นมีความสุข แล้วเราก็จะมีความสุข นี่คือสิ่งสําคัญที่ทหารสร้างขึ้นมา คือจิตวิญญาณของการเป็นทหาร ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน”

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 2
Views Today :
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5922
Total views : 452212