ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

มทบ.24 จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ ออกช่วยเหลือประชาชนตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”
พลตรี ยุทธนา มีทิพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 24 ได้สั่งการให้จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกช่วยเหลือครูและนักเรียนโรงเรียนเจซี.บ้านอินทร์แปลง ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้ำ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคภายในโรงเรียน
สำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครูและนักเรียน เพื่อนำน้ำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนต่อไป

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 457
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10005
Total views : 430497