ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ทหารช่วยเหลือประชาชน…รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร

     ร.8 พัน.1 จัดเจ้าหน้าที่โรงประกอบเลี้ยงของหน่วย เข้ารับซื้อฟักแฟงและมะเขือเปราะ จากครอบครัวนายสมบูรณ์ มันเทศ เกษตรกร บ้านนาบอน หมู่ 7 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย รวมแล้ว จำนวน 60 กก. เพื่อนำมาประกอบเป็นเมนูอาหารให้กับกำลังพลของหน่วยได้รับประทาน และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มรายได้อีกหนึ่งทางเลือก

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 6 2 4
Views Today : 13
Views Yesterday : 682
Views Last 30 days : 5984
Total views : 259110