ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 ของ ทภ.2 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3 จำนวน ๑ รายการ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 4
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5926
Total views : 452216