ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 ของ ทภ.2 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3 จำนวน ๑ รายการ

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 8 0 6
Views Today : 76
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 8442
Total views : 417812