ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง งานซื้อน้ำมันอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม แบบ กห 07 – 1 ฉ. (อนุโลมแบบ) ของ ม.พัน.8 พล.ร.3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.2 พัน.201 จำนวน 5 รายการ

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 8 0 4
Views Today : 210
Views Yesterday : 177
Views Last 30 days : 9168
Total views : 417107