กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อน้ำมันอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานก่อสร้างโรงเลี้ยงจุ 100 คน แบบ กห. 08 – 4 ก. (อนุโลมแบบ) ของ กรม.ทพ.23 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.พัน.6 พล.ร.6 จำนวน 5 รายการ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More