กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ. (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ ทภ.2 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3 ดำเนินการ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More