กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมปรับปรุงคลัง สป.5 หมายเลข 34/30 ของ กรม ทพ.26 และ คลัง สป.5 (เสาล่อฟ้า) ของ ม.6 พัน.6 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.2 พัน.202 จำนวน 1 รายการ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More