ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องน้ำ – ห้องส้วม (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ ทภ.2 ให้กับ ช.2 พัน.201 จำนวน 1 รายการ

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 8 0 4
Views Today : 598
Views Yesterday : 177
Views Last 30 days : 9556
Total views : 417495