กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อน้ำมันอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ของ ทบ. (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของหน่วย พัน.ซบร.22 บชร.2 และ ร.8 พัน.2 ให้กับ ช.2 พัน.201 จำนวน 2 รายการ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More