ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องน้ำ – ห้องส้วม (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ ทภ.2 ให้กับ ช.2 พัน.202 จำนวน 1 รายการ

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 5 1 1
Views Today : 264
Views Yesterday : 33
Views Last 30 days : 4736
Total views : 245155