กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อน้ำมันอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการซ่อมปรับปรุงแฟลตข้าราชการ ของ ทบ. (ร.3 พัน.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ ทภ.2 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3 จำนวน 6 รายการ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More