ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศร่างขอบเขตงาน ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจัดทำสนามทดสอบกำลังใจ (ระยะที่ 2) งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (11 สถานี) ของ กรม ทพ.23 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ดำเนินการ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 0
Views Today : 169
Views Yesterday : 226
Views Last 30 days : 6959
Total views : 446280