กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศร่างขอบเขตงาน ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจัดทำสนามทดสอบกำลังใจ (ระยะที่ 2) งานก่อสร้างสนามทดสอบกำลังใจ (11 สถานี) ของ กรม ทพ.23 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ดำเนินการ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More