ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศร่างขอบเขตงานซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่ 2) งานก่อสร้างโรงนอนทหาร 120 คน แบบ กห 06-6 (อนุโลมแบบ) พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม แบบ กห 07-1 ฉ. (อนุโลมแบบ) ของ ร.6 พัน.1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.2 ดำเนินการ

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 7
Views Today : 45
Views Yesterday : 408
Views Last 30 days : 8667
Total views : 415463