ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศร่างขอบเขตงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร โครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่ 2) งานก่อสร้างโรงนอนทหาร 120 คน แบบ กห 06-6 (อนุโลมแบบ) พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม แบบ กห 07-1 ฉ. (อนุโลมแบบ) ของ ร.6 พัน.1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.2 ดำเนินการ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 428
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5393
Total views : 447087