กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

มทภ.2 ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ กำชับดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิด ภายใต้มาตรการ covid-19

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/65 ของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี
     โดยเน้นย้ำผู้ฝึกทหารใหม่ ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ทุกนาย ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิด ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 พร้อมกันนี้ได้พบปะแม่บ้านครูฝึกทหารใหม่พร้อมได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญและให้กำลังใจ
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More