กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

มทภ.2 พบปะน้องทหารใหม่

     พล.ท. สวราชย์ แสงผล มทภ.2 พร้อมคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 25 พร้อมพบปะให้โอวาท ทหารใหม่ ผลัดที่ 2/65 และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับทหารใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจซึ่งอยู่ ในห้วงการฝึกฯ
     โดยมี พล.ต. สาธิต เกิดโภค ผบ.มทบ.25 พร้อมด้วย ฝสธ.มทบ.25 และ ผู้ฝึกทหารใหม่, กำลังพลครูนายสิบ, ครูทหารใหม่ ให้การต้อนรับ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ. 25
     ทั้งนี้ มทภ.2 ได้เน้นย้ำกับหน่วยฝึกทหารใหม่ ผู้ฝึก ผช.ผู้ฝึก ครูนายสิบ ครูทหารใหม่ ในเรื่องการดูแล เอาใจใส่ เสริมสร้างน้องทหารใหม่ ด้านระเบียบ วินัย ให้เป็นกำลังพลของกองทัพบก มีความรักในสถาบันหลักของชาติไทย อีกทั้งกำชับให้ดูแลทหารใหม่ให้ดีที่สุด เปรียบเสมือนน้องคนเล็กของครอบครัว
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More