กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และมอบนโยบายการป้องกันชายแดน เน้นย้ำคุมเข้ม สกัดกั้นยาเสพติด ผ่านเข้า-ออกชายแดนหนุน APEC 2022

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน โดยมี พลตรี นรธิป โพยนอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3/ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับ
     พร้อมทั้ง ได้มอบนโยบายการป้องกันชายแดน เน้นย้ำคุมเข้ม สกัดกั้นยาเสพติด ผ่านเข้า-ออกชายแดน หนุน APEC2022 ป้องกันสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย-ลาว ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในเรื่องการเพิ่มความเข้มงวด การสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน ณ กองบัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More